FORMULARI INSCRIPCIÓ 2024

Dades personals

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris

Tipus de inscripció
HOTEL

Indiqui amb qui vol compartir habitació de hotel.

En cas de voler una habitació individual faci click aqui

CAMPAMENT

Indiqui amb qui vol compartir tenda al campament

Experiència i descomptes

Els descomptes no son acumulables

ASSEGURANCES
Visita guiada de ½ día
En cas d'emergència avisar a:
Certificat mèdic i Autorització de fiança

La presentació del certificat mèdic i de l'autorizació de fiança són condicions indispensables per participar a l'EVEREST TRAIL RACE

Declaració

Declaro , com participant a l' EVEREST TRAIL RACE, carrera organitzada per ADEAVENTURA, que he estat informat, ser coneixedor, he llegit i accepto a la seva totalitat i sense reserves el reglament i les condicions generals de l' EVEREST TRAIL RACE.

Així mateix, declaro participar amb ple coneixement dels riscos que aquesta prova comporta, i em comprometo a presentar el corresponen certificat mèdic d'aptitud per aquesta prova, així com un electrocardigrama en repòs, efectuat a menys de 30 dies del inici de la prova. El corresponent certificat, haurà de ser, únicament i exclusivament, el facilitat per l' organizació i serà entregat personalment al equip mèdic de carrera, en document original, conjuntament amb l'electrocardiograma, el dia anterior al inici de la prova durant els controls tècnics i mèdics.